Proiectul

 

Consolidarea expertise şi rolul migranţilor in zonă,implicarea lor în cooperarea şi participarea la comunităţile lor plecând de la un mod de lucru şi comunicare în reţa.Noi credem ca devoltare unei societaţi avansate gaseşte  în comunicare şi informaţia tehnologiei (ICT) modul cel mai inovativ şi modern pentru promovare ,intelegere şi bogaţia diferenţelor.Distrugerea de prejudecaţi sociale şi culturale în special cele mai vulnerabile în teritoriul nostru.

 

Noi credem că îmbunatatirea competenţelor şi rolul de migranţi de preferinţă în forme asociate facândule părţilor interesate în zonă implicaria lor în cooperarea şi participarea la propriile lor comunităţi pornind de la un mod de lucru şi comunicare în reţea. Asociaţii diferite italiene în cea mai mare parte sunt implicate în problemele legate de imigraţi straini şi agraria diferitelor comunitaţi etnice care au posibilitatea de a colabora şi a pune in comun abilitaţi operazionale şi instrumente practice şi răspunsuri la diversele nevoi ale comunitaţii străine .În acest oraş de capital aproape 15% din totalul populatiei şi provincie 10%.

Obiectivul

Obiectivul nostru cultural este prin urmare:abordarea prin intermediul rapoartelor de pe net,culturi diferite conştienţi de marea responsabili tate ale asociaţiei ale societaţi civile în promvarea dialogului şi întelegerii reciproce.Angajamentul de structuri şi instituţi dedicate menţineri şi creşterii conţinutului şi propunerile de Migranti.eu.

 

Portalul este destinat să furnizeze informaţi cu privire la servibile oferite in orasul Vicenza,birouri sau asociaţi oferă în plus un suport de calculator şi asistenţă de catre operatori.Ne dorim pentru a îmbogati gestionale şi prezentarea de măsuri administrative de la completarea formularlo şi rapoartelor cu birourile propuse.Serviciul on-line de consultare desigur de asemenea disponibil pentru cetaţeni italieni confirmă rolul pe care orasul Vicenza şi alte instituţi locale şi organizaţia non profit pentru desemnarea de informaţi din comunitate.Construcţia portalului a fost posibila prin proiectul “SUPORT PENTRU PROTECŢIA MIGRAŢIEI ATM “finanţat de regiunea veneto cu centrul de conducere pentru productivitate şi parteneri în Veneto ASHMultimedia şi Lumea Migraţiei în Vicenza.

 

* Traduzione effettuata con il contributo delle partecipanti al corso di orientamento al lavoro "LAVORO PER... LAVORO CON"